Gjør storkjøkkendriften mer
Kostnadseffektiv Produktiv Oversiktlig

Kontakt oss for demonstrasjon
Velkommen til Nutshell

Fordeler ved bruk av nutshell

Nutshell er spesialtilpasset deg som jobber med produksjon og servering av måltider på storkjøkken og personalrestauranter.

Spare tid og penger

Spare tid og penger gjennom reduserte administrative og operasjonelle kostnader

Analysere kostnader

Identifisere, beregne og analysere kostnader og nøkkeltall

Næringsberegninger

Tilby nøyaktige næringsberegninger

Råvarekostnaden

Redusere råvarekostnaden

Automatiserer din hverdag

Nutshell automatiserer planlegging, produksjon og servering av måltider. Næringsberegning presenteres i henhold til tilsynets lover og regler. Nutshell analyserer kostnader og lager informative rapporter og statistikk over forbruk og fremtidig varebehov. Nutshell kan med enkelhet integreres med eksisterende økonomi og innkjøp -systemer.
Menyplaner

Nutshell gir deg en mulighet for å sette opp fleksible menyplaner, slik at du kan ta høyde for helligdager og andre ønsker for hele året. Menyplanene blir kvalitetssikret etter dine interne parametere for å sikre at riktig måltid blir servert til rett tid og til rett person. Næringsberegning av menyer skjer automatisk og kan skrives ut på etiketter for alle måltider som produseres i henhold til lover og regler. Menyplanene kan knyttes til organisasjonens infoboards for kringkasting av dagens meny.

Reduser kostnadene

Råvarekostnaden er en av de største kostnadene ved et storkjøkken. Ved bedre planlegging av innkjøp og bedre kontroll med bestillinger, vil disse kostnadene kunne reduseres betydelig. Nutshell erstatter manuelle rutiner med automatiserte prosedyrer og gir betydelige besparelse. Nutshell kan med enkelhet integreres med eksisterende økonomi og innkjøp -systemer.

Kvalitetssikre maten

Ved å automatisere prosessene på kjøkkenet vil feilkilder bli redusert. Dette vil medføre at kjøkkenet blir bedre i stand til å sikre en bedre kvalitet på sine tjenester. Nutshell gir mulighet for å beskrive overordnede prosedyrer for kunne kvalitetssikre produksjonen. Næringsberegning presenteres i henhold til tilsynets lover og regler.

Moduler

Nutshell er et modulbasert kostdataprogram, med 16 moduler totalt. Man trenger ikke alle modulene for å oppnå besparelser og kvalitetsgevinster, men med alle modulene aktivert vil de viktigste sidene ved storkjøkkendrift være dekket.

Tilbud

Administrasjon av varer, næringsinnhold og næringsberegning, fettsyreinnhold, allergimerking, resepter, menyer og menyplaner og menyplanlegging. Dersom Leverandør modulen er aktivert, vil man også kunne prisberegne resepter, menyer og menyplaner.

Bestilling

Ordremodulen administrerer kundenes ordrer/bestillinger til kjøkkenet. Fra kjøkkenet vil man ha oversikt over alle registrerte ordrer, mens kunder som har tilgang til systemet kun vil ha mulighet til å se på egne ordrer.

Produksjon

Denne modulen administrer kjøkkenets produksjon, noe som blant annet omfatter porsjonsberegning, produksjonsplanlegging, generering av produksjonslister og registrering, merking av ferdigproduksjon, forslag til utporsjonering. Flere typer serveringsformer er mulige.

Kunder

Administrasjon av kjøkkenets kunder. Dette inkluderer registrering av kundegrupper, kundeinformasjon, kontaktpersoner, tilbudte produkter, prisdifferensiering. Kundemodulen skal kunne integreres mot de mest brukte pasientsystemene som finnes på markedet.

Logistikk

Administrasjon av kjøkkenets lagre, lagerbeholdning, innkjøp og avvik i forbindelse med innkjøpsplanlegging/varemottak. import av varebøker/prislister, sammenligning av priser og forespørsler.

Økonomi

Økonomimodulen omfatter intern/ekstern fakturering, budsjetter, ressursvurderinger og priskalkulasjoner av produkter, menyer og menyplaner. Systemet skal også kunne integreres mot ulike regnskapssystem.

Kontakt oss